Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Informacja o wniesieniu przez firm? Kupiec Regionalny Sp. z o.o. z/s w Poznaniu i firm? ACL Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, odwo??ania od decyzji Prezydenta Miasta Leszna okre??laj?cej ??rodowiskowe uwarunkowania dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie Centrum Handlowo- Us??ugowego ??Galeria Goplana?, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : D?browskiego, Niepodleg??o??ci, Kr??lowej Jadwigi, Kr??tkiej i Wr??blewskiego.

Informacja o wniesieniu przez firm? Kupiec Regionalny Sp. z o.o. z/s w Poznaniu i firm? ACL Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, odwo??ania od decyzji Prezydenta Miasta Leszna okre??laj?cej ??rodowiskowe uwarunkowania dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie Centrum Handlowo- Us??ugowego ??Galeria Goplana?, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : D?browskiego, Niepodleg??o??ci, Kr??lowej Jadwigi, Kr??tkiej i Wr??blewskiego.

Numer dokumentu: GK-O.6220.4.2013
Rok: 2013

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U.2013, poz. 1235.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. 2013, poz. 267)
z a w i a d a m i a m
strony postępowania o wniesieniu przez firmę Kupiec Regionalny Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
i firmę ACL Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Leszna określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo- Usługowego „Galeria Goplana”, które zostanie zlokalizowane w Lesznie, w kwartale ulic : Dąbrowskiego, Niepodległości, Królowej Jadwigi, Krótkiej i Wróblewskiego.
Z treścią odwołania Strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.


Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2013-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.