Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/453/2006

Uchwa??a nr XXXVII/453/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/453
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVII/453/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna  uchwala co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych  § 1 przyjmuje brzmienie:

 

㤠1.

  1. Miasto Leszno przyjmuje od gmin: Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Osieczna, Pępowo, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa i Wijewo do wykonania zadanie publiczne dotyczące przeprowadzenia rekultywacji 13 składowisk odpadów. Rekultywacja będzie wykonana w ramach realizowanego przez Miasto Leszno zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” należącego do Grupy Projektów „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” nr 2004/PL/16/C/PE/035 z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności, przyznanych Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z  dnia 13 grudnia 2005 roku.
  2. Gminy wymienione w ust.1 zobowiązują się do udziału w kosztach rekultywacji składowisk proporcjonalnie do liczby mieszkańców i różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1 (obejmującymi koszty kwalifikowane oraz wszystkie koszty niekwalifikowane),  a wielkością dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.
  3. Wysokość i terminy wpłat, a także lokalizacja i powierzchnia składowiska zostaną określone w porozumieniu międzygminnym.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

                                                                                  

                                                                                   Wojciech Rajewski


 

 

Uzasadnienie


do Uchwała nr XXXVII/453/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 marca 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu
przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych.

 

 

Rada Miejska Leszna podjęła w dniu 25 marca 2004r. Uchwałę Nr XVII/164/2004
w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk komunalnych. Uchwała powyższa była podjęta
w czasie, kiedy nie znane były jeszcze szczegóły projektu unijnego. Nie wszystkie  wymienione w uchwale gminy przystąpiły do wspólnego zadania. Stąd konieczność dostosowania brzmienia uchwały do rzeczywistej sytuacji.

 

 

Opracował:

MZO Sp. z o.o.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.