Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/35/2007

Uchwa??a nr V/35/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/35
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr V/ 35 /2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie

 

utworzenia rachunku dochodów własnych

 

 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

Tworzy się przy Domu Pomocy Społecznej w Lesznie rachunek dochodów własnych o nazwie „Posiłki dla bezdomnych”

 

§ 2

Źródłami dochodów własnych są:

1.      przychody ze sprzedaży sporządzonych posiłków

 

                                                              § 3

Środki finansowe wymienione w § 2 przeznacza się wyłącznie na:

1.      zakup towarów i usług niezbędnych do sporządzenia posiłków,

2.      wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie usługi wykonania posiłków,

3.       pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków.

 

§ 4

Rachunkiem dochodów własnych określonym w § 1 dysponuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi DPS w Lesznie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

                                                                                          Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/ 35 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia

rachunku dochodów własnych

 

            W związku z pismami MOPR-FN-067-1/2007 i Urzędu Miasta Leszna z dnia 11.01.2007 r. w sprawie przygotowywania posiłków dla bezdomnych i ubogich w dni wolne od pracy do punktu wydania „BETANIA” przy parafii św. Krzyża w Lesznie; Dom Pomocy Społecznej tworzy rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249. poz. 2104 ze zmianami), na którym będą księgowane zarówno koszty jak i przychody zleconego zadania (zupy dla bezdomnych), aby nie kolidowało to z działalnością podstawową DPS.

 

 

Opracował:                                                                                      

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Lesznie

mgr Jan Radoła
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.