Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/475/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/475/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/475
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA   nr XXXVIII/475/2006

Rady Miejskiej Leszna

z  dnia 29 czerwca 2006 roku 

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

 

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się obwód głosowania:

 

Obwód nr 1   z siedzibą – Wojewódzki Szpital Zespolony - Leszno, ul. Kiepury 45

                          dla wyborców przebywających w szpitalu.

                            

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                  Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXVIII/475/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXX/329/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w WSzZ i Areszcie Śledczym.

 

Jednakże zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.
Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) obwody dla wyborców przebywających w szpitalu
i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

 

Z uwagi na to, że w areszcie śledczym nie przebywa 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położony jest zakład, tworzy się tylko obwód głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Lesznie.

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

Urzędnik Wyborczy

Miasta Leszna

Antoni  MAZANKIEWICZ
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.