Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/478/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/478/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/478
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVIII/478/2006

 

Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie : nadania nazwy ulicy

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co  następuje:

 

§ 1

 

 

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie stanowiącej przedłużenie ulicy Św. Krzysztofa nadaje się nazwę:

 

ŚW . KRZYSZTOFA 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               U  Z A S A D N I E N I E

 

do  Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVIII/478/ 2006

z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

 

            

             W związku z pozyskaniem przez Miasto Leszno terenu stanowiącego przedłużenie ulicy Św. Krzysztofa istnieje potrzeba określenia nazwy ulicy.

             Nowo projektowana droga stanowi przedłużenie ulicy Św. Krzysztofa uzasadnione  jest więc nadanie tej nazwy  nowo powstałemu odcinkowi.

 

 

  

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.