Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/477/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/477/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/477
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr  XXXVIII/477/ 2006

 

Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie : nadania nazwy ulicy

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie stanowiącej przedłużenie ulicy Hiszpańskiej nadaje się nazwę:

 

H I S Z P A Ń S K A 

 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVIII/477/ 2006

z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

 

            

             W związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaistniała konieczność określenia nazwy dla odcinków stanowiących przedłużenie ul. Hiszpańskiej.

            Przedmiotowe odcinki drogi faktycznie stanowią przedłużenie ul. Hiszpańskiej w związku z tym uzasadnione jest nadanie im właśnie tej nazwy.

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.