Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 12.11.2013r
Termin sk??adania ofert: -----


KO.271.01.2013                                                                 Leszno, dnia 12 listopada 2013 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –     „EUROTAB” Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72 – 002 Dołuje
Cena ofertowa: 5,49 zł brutto (cena za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –     „TABLIX” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 91, 05 – 220 Zielonka
Cena ofertowa: 5,80 zł brutto (cena za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 –     Maria Pilaczyńska Produkcja – Handel – Usługi „TABLITEK”
ul. Lotosowa 31, 60 – 175 Poznań
Cena ofertowa: 5,54 zł brutto (cena za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: „EUROTAB” Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72 – 002 Dołuje, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.