Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/462/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/462/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/462
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/462/2006 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia przekazać Województwu Wielkopolskiemu środki finansowe w kwocie: 465.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w roku 2007 z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz podniesienie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie”. Projekt realizowany jest przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w koordynacji z Norweskim Mechanizmem Finansowym.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXVIII /462/ 2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały
o zaciągnięciu zobowiązań finansowych na rok 2007 w wysokości 465.000,- zł. Projekt uchwały jest konsekwencją zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 465.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka
i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz podniesienie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie”. Projekt realizowany jest przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w koordynacji z Norweskim Mechanizmem Finansowym.

 

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.