Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXX/461/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu

U C H W A ? A Nr XXX/461/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu

Numer uchwa??y: 461
Numer sesji: 30
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXX/461/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu


Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Obiektowi sportowemu Hala sportowa „Ćwicznia” zlokalizowanemu w Lesznie przy ulicy Grota-Roweckiego 20 nadaje się nazwę:

Hala Sportowa „Ćwicznia” im. Jana Pawlaka§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXX/461/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu.

Jan Pawlak urodził się 16.01.1911 roku we Wschowie. Był jednym z najbardziej znanych i zasłużonych trenerów boksu. Pierwsze uprawnienia instruktora boksu uzyskał jeszcze jako zawodnik na przełomie 1031/1032. W 1948 roku uzyskał tytuł trenera boksu.
Będąc zawodnikiem w 1933 roku podjął pracę trenerską w Klubie Sportowym „Polonia 1912” w Lesznie, a w 1983 roku obchodził 50-lecie pracy trenerskiej. Był wychowawcą – trenerem mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski. Wielu jego wychowanków uprawiało boks w znanych oraz zasłużonych klubach naszego kraju.
W uznaniu zasług uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, odznakami honorowymi za zasługi dla Województwa Poznańskiego i Leszczyńskiego a także odznakami związkowymi i resortowymi.
Od dwudziestu lat w hali „Ćwicznia” odbywają się Ogólnopolskie Zawody Bokserskie jako Memoriał im. Jana Pawlaka. W ten sposób czczona jest pamięć wielkiego trenera i wychowawcy, który z halą „Ćwicznia” związany jest co najmniej 70 lat: 50 lat jako zawodnik i trener a 20 lat jako patron ogólnopolskiego turnieju bokserskiego.
Nie ma w historii Lesznie człowieka, który byłby związany tak długo z boksem i halą „Ćwicznia” jak trener Jan Pawlak.

Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.