Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXX/460/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernik 2013 roku w sprawie nadania nazwy placu ??Aleja Gwiazd ??u??la? w Lesznie

UCHWA?A NR XXX/460/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernik 2013 roku w sprawie nadania nazwy placu ??Aleja Gwiazd ??u??la? w Lesznie

Numer uchwa??y: 460
Numer sesji: 30
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXX/460/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 październik 2013 roku

w sprawie nadania nazwy placu „Aleja Gwiazd Żużla” w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Znajdujący się przy ulicy 17 Stycznia w kierunku do Stadionu im. Alfreda Smoczyka plac otrzymuje nazwę:

Aleja Gwiazd Żużla

§ 2

Usytuowanie placu w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXX/460/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 października 2013 roku w sprawie nadania nazwy placu „Aleja Gwiazd Żużla” w LesznieRada Miejska Leszna postanawia nadać nazwę placu w Lesznie „Aleja Gwiazd Żużla” dla uczczenia i upamiętnienia wybitnych sportowców oraz ludzi zasłużonych dla żużla.

Nadanie nazwy „Aleja Gwiazd Żużla” będzie uhonorowaniem ponad 80 letniej historii polskiego sportu żużlowego, w tym, 75 lat żużla w Lesznie, przypominając obecnemu i przyszłym pokoleniom postacie wielkich, ale i tych zapomnianych – mistrzów tej dyscypliny.
„Aleja Gwiazd Żużla” ugruntuje miejsce Leszna w tej dyscyplinie sportowej, jako ważnego ośrodka sportu żużlowego.

Radni wnioskodawcy:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.