Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXX/455/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie og??oszenia tekstu jednolitego uchwa??y Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek op??aty targowej, termin??w p??atno??ci i sposobu jej poboru.

UCHWA?A NR XXX/455/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie og??oszenia tekstu jednolitego uchwa??y Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek op??aty targowej, termin??w p??atno??ci i sposobu jej poboru.

Numer uchwa??y: 455
Numer sesji: 30
Rok: 2013UCHWAŁA NR XXX/455/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 43, poz.1123).
§ 2
Tekst jednolity uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXX/455/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.

Uchwała Nr XXXV/414/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru została w roku 2012 zmieniona. Posługiwanie się treścią uchwały stało się utrudnione.
W związku z tym zaszła potrzeba ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 3 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – istnieje obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, jeżeli był on nowelizowany, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.


Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.