Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/461/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/461/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/461
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/461/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/384/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Tytuł Uchwały nr XXXIII/384/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku otrzymuje brzmienie:

 

„Uchwała nr XXXIII/384/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku”

 

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

             Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały nr XXXVIII/461/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/384/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu
pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych
oraz podniesienie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych
przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie”. Zmiana uchwały dotyczy tylko roku, w którym pomoc finansowa będzie udzielona, gdyż przewiduje się, że realizacja tego zadania, a tym samym uruchomienie środków w budżecie miasta Leszna nastąpi w  2007 roku.

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.