Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/452/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Osieczna

Uchwa??a Nr XXX/452/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Osieczna

Numer uchwa??y: 452
Numer sesji: 30
Rok: 2013


Uchwała Nr XXX/452/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku
pomocy finansowej Gminie Osieczna


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Osieczna w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł ( słownie : sto tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Trzebani, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 do posesji Trzebania nr 14”.


§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/452/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku
pomocy finansowej Gminie Osieczna
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2014 w wysokości 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Osieczna na realizację w 2014 roku przez Gminę Osieczna zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Trzebani, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 do posesji Trzebania nr 14”.

O udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna pismem z dnia 18 października 2013r. Przedmiotowa Uchwała jest konsekwencją udzielenia przez Gminę Osieczna w 2014 roku pomocy finansowej dla Miasta Leszna w wysokości 100.000 zł na realizacje przez Miasto Leszno dwóch zadań drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym to jednym z kryteriów oceny wniosków jest partnerstwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.