Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/460/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/460/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/460
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/460/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz

         Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: aparatu RTG przenośnego z ramieniem C oraz narzędzi neurochirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w zawartym porozumieniu

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

              Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVIII/460/2006

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz

         Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

Środki udzielonej pomocy finansowej zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne następującego sprzętu:

-         aparatu RTG przenośnego z ramieniem C niezbędnego do wykonywania zdjęć rtg w trakcie zabiegów operacyjnych,

-         narzędzi neurochirurgicznych do zabiegów wykonywanych na bloku operacyjnym.

Przewidywany koszt zakupu ww. sprzętu kształtuje się w granicach 250.000 zł.

 

Użytkowany od wielu lat w centralnym bloku operacyjnym aparat rtg jest przestarzały i wyeksploatowany, wymaga wymiany na sprzęt nowej generacji. Przenośny aparat rtg jest niezbędny przy wykonywaniu wysoko specjalistycznych zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii, urologii, neurotraumatologii. W nowotworzonym pododdziale neurotraumatologii leczeni są chorzy wymagający skomplikowanych zabiegów operacyjnych, między innymi przy użyciu aparatu rtg i specjalistycznych narzędzi neurochirurgicznych. Uruchamiany pododdział jest jedynym w regionie leszczyńskim, z którego korzystać będą na miejscu mieszkańcy naszego regionu, bez konieczności dojazdów do najbliższych ośrodków w Poznaniu czy Kaliszu.

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.