Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/459/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/459/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/459
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/459/2006 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXII/218/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
26 sierpnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla się w całości uchwałę Nr XXII/218/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
26 sierpnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 


 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXVIII/459/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie uchylenia uchwały nr XXII /218/ 2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały, który uchyla decyzję Rady Miejskiej Leszna w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Rada Miejska Leszna w dniu 26 sierpnia 2004 roku postanowiła, że w roku 2006 w budżecie miasta Leszna przeznaczy 1.000.000,- zł na dotację dla Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej na dofinansowanie budowy auli wielofunkcyjnej.

Projekt złożony przez PWSZ w Lesznie nie został przyjęty przez Regionalny Komitet Sterujący w Poznaniu do realizacji w 2005 i 2006 roku. W związku z powyższym bezzasadna jest uchwała o przekazaniu dotacji.

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.