Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/465/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/465/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/465
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/465/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Leszna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” do kwoty 500.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Miasta Leszna i podpisanie deklaracji do weksla.

 

§ 2

 

 

Spłata zobowiązania nastąpi z dochodów własnych miasta.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

             Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVIII/465/2006

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

W związku z opracowywaniem wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa Sportu w sprawie dofinansowania modernizacji boiska lekkoatletycznego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, jako zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych proponuje się zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. Do zawarcia stosownej umowy wymagane jest przedstawienie uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.