Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 359/ 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7.10.2013 roku zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 350/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 wrze??nia 2013r w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ZARZ?DZENIE NR 359/ 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7.10.2013 roku zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 350/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 wrze??nia 2013r w sprawie powo??ania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 c ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz § 6 ust. 4 Uchwały Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 254, poz.4016) zarządzam co następuje:

§ 1
Zmienia się skład Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w ten sposób, że w § 1 pkt 3
zamiast :
Maria Marciniak – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
wpisuje się :
Beata Nawrocka – Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna - członek Komisji,

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2013-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.