Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/472/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/472/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/472
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/472/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do wyodrębnionych lokali mieszkalnych położonych w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 

1/ ul. Niepodległości nr 74-76, oznaczonej działkami nr 14/113, ark.m. 43 o powierzchni 0.10.02 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 22353,

2/ ul. Marcinkowskiego nr 4, oznaczonej działką nr 41/1, ark.m. 8 o powierzchni 0.09.85 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 22304,

3/ ul. Dąbrowskiego nr 37-39, oznaczonej działkami nr 35/53 i 35/116, ark.m. 45 o łącznej powierzchni 0.12.23 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 22255,

4/ ul. Sikorskiego nr 14-16, oznaczonej działkami nr 35/77 i 35/106, ark.m. 45 o łącznej powierzchni 0.15.73 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 18707,

5/ ul. Sikorskiego nr 22-24, oznaczonej działkami nr 35/79 i 35/102, ark.m. 45 o łącznej powierzchni 0.17.78 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 19162,

6/ ul. 17-go Stycznia nr 42-48, oznaczonej działkami nr 17/1, 18/2, 23/1, 24/2, 26/3, ark.m. 89 o łącznej powierzchni 0.15.05 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 22298.

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

     § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                      Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXVIII/472/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

 

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do wyodrębnionych lokali mieszkalnych, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym będących właścicielami lokali przekształcenie prawa użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 67 ust.1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

 

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.