Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/471/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/471/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/471
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/471/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  
   prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy n/w ulicach:

Reja                          dz. nr 375                                           ark.m. 55    o pow. 503 m2     KW nr 16378

Rataja                       dz. nr 1/53, 1/71                                ark.m. 14    o pow. 290m2      KW nr 38109

                                   dz. nr 1/58                                          ark.m. 1      o pow. 291m2      KW nr 38106

Orłowskiego           dz. nr 181                                           ark.m. 3      o pow. 563m2      KW nr 18962

Ogińskiego             dz. 67/4                                              ark.m. 41    o pow. 250m2      KW nr 33970

Na Skarpie              dz. nr 58/49, 58/50, 58/76, 58/77    ark. m. 41   o pow. 505m2      KW nr 33558

Narutowicza           dz. nr 1/124, 1/129                            ark.m. 14    o pow. 493m2     KW nr 36921

                                   dz. nr 1/137                                        ark.m. 14    o pow. 377m2     KW nr 36919

Jana Pawła II           dz. nr 112                                          ark.m. 44    o pow. 810m2      KW nr 10019

Jeziorkowskiej       dz. nr 225                                           ark.m. 108  o pow. 244m2     KW nr 21101

Jana Kazimierza    dz. nr 324, 325                                  ark.m. 109   o pow. 437m2    KW nr 22333

Lechicka                  dz. nr 65                                             ark.m. 50     o pow. 1086m2  KW nr 10025

Francuska               dz. nr 12/12                                        ark.m. 31     o pow. 414m2    KW nr 32141

Chocimska              dz. nr 237/56                                     ark.m. 107   o pow. 605m2    KW nr 36718

                                    dz. nr 237/67                                     ark.m. 107   o pow. 467m2    KW nr 36712

                                    dz. nr 237/71                                     ark.m. 107   o pow. 592m2    KW nr 36714

                                    dz. nr 237/68                                     ark.m. 107   o pow. 409m2    KW nr 36715

Wł. Jagiełły               dz. nr 29                                             ark.m. 109   o pow. 192m2   KW nr 21250

Solskiego                 dz. nr 64/58                                        ark.m. 31     o pow. 151m2   KW nr 33869

Leśna Osada           dz. nr 12/84                                        ark.m. 125   o pow. 371m2   KW nr 44849

                                    dz. nr 12/67                                        ark.m. 125   o pow. 782m2   KW nr 44727

Modrzewiowa         dz. nr 1168                                         ark.m. 137    o pow. 347m2   KW nr 17151

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXVIII/471/2006Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

W chwili obecnej zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.