Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Udost?pnianie informacji publicznej » 4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki urzędu, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Urzędu Miasta Leszna (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie nw. warunków:

1. Obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej

2. Obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

3. Obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd Miasta Leszna nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

1. Przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.

2. Ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania:

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. ustawy).

 

Zarządzenie Nr 341/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, w tym w celu ponownego wykorzystywania oraz wydawania wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Udost?pnianie informacji publicznej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2013-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.