Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/463/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/463/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/463
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/463/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit . „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje  :

 

 

§ 1

 

W uchwale nr XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w  sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w § 1 zmianie ulega kwota zobowiązania finansowego w ten sposób, że kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) zastępuje się kwotą 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nr XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r. nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XXXVIII/463/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Minister Finansów poinformował Prezydenta Miasta Leszna pismem nr ST4-4824/424/2006 z dnia 23.05.2006 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. „Modernizacja Trasy W-Z” w roku 2006..

Powyższe dofinansowanie jest wynikiem wniosku jaki Prezydent Miasta Leszna złożył w Ministerstwie Transportu w przedmiotowej sprawie pismem nr MZD-5541/T/5-3/2006 z dnia 18.04.2006 r. Dofinansowanie przebudowy wiaduktu drogowego im. Gen. Grota Roweckiego z budżetu centralnego dodatkową kwotą 2.000.000 mln zł pozwala na zmniejszenie zobowiązania finansowego jakie Rada Miejska Leszna podjęła uchwałą nr XXXVII/446/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. na rok 2007 do kwoty 6.000.000 zł.

 

 

 

Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.