Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/493/2006

Uchwa??a nr XL/493/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/493
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XL/493/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie

 

 

         Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.               o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i § 1 ust 3 załącznika Nr 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) uchwala się:

 

§ 1

 

Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie nadaje się imię

 

55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 października 2006r.

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/493/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie.

 

 

 

            Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Zespół Szkół Technicznych w latach 2004 - 2006 podjął szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem i nadaniem imienia 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY.

 

  

 

            Opracował:                                                 

       Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.