Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIX/448/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Stanis??awowi Sierpowskiemu

UCHWA?A NR XXIX/448/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Stanis??awowi Sierpowskiemu

Numer uchwa??y: 448
Numer sesji: 29
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXIX/448/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Stanisławowi Sierpowskiemu
Na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 54 ust.1, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

§ 1
nadaje
Panu Stanisławowi Sierpowskiemu
HONOROWE OBYWATELSTWO
MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/448/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 września2013 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Stanisławowi Sierpowskiemu
Stanisław Sierpowski urodził się 1 lipca 1942 roku w Lesznie, tutaj wychował się i rozpoczął zdobywanie wykształcenia. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego.
Od 1961 roku zawodowo związał się Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w momencie powstania Województwa Leszczyńskiego został pełnomocnikiem Rektora UAM do współpracy naukowo-dydaktycznej z Lesznem. Następnie piastował stanowisko kierownika Ośrodka Kulturalno-Naukowego UAM – pełniąc tę funkcję organizował wiele konferencji naukowych, w których brał również czynny udział jako prelegent. Z tamtego czasu pochodzi wydany pod redakcją S. Sierpowskiego tom „Polska odrodzona. Aspekty ogólne i regionalne”. W tym samym okresie powstały również „Dzieje Ziemi Gostyńskiej”.
Zamiłowanie do historii regionu widać również bardzo wyraźnie w pracach poświęconych Lesznu. Wspólnie ze swoją siostrą dr Mirosławą Komolką opublikował pracę „Leszno. Zarys dziejów” oraz współtworzył jedno z najobszerniejszych opracowań dotyczących naszego miasta – „Historię Leszna”, która powstała pod redakcją profesora Jerzego Topolskiego.
Profesor Sierpowski był również aktywnie zaangażowany w powstanie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organizował jego strukturę i po dzień dzisiejszy pełni funkcję jego prezesa. Towarzystwo stawia sobie za cel wspieranie rozwoju badań naukowych na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. Integruje środowisko uczonych związanych lub wywodzących się z Leszna. Te działania doskonale wpisują się w budowanie silnej pozycji Leszna, jako centrum subregionalnego.
Dzięki zaangażowaniu Profesora Sierpowskiego wznowiono również publikowanie „Rocznika Leszczyńskiego”, w którym znajdują się najnowsze informacje dotyczące historii naszego miasta. Rocznik ten oprócz waloru informacyjnego promuje również samo Leszno wśród osób, które pasjonują się historią naszego regionu. Ponadto Pan Profesor jest mentorem dla wielu leszczyńskich adeptów historii, od siedmiu lat wspiera organizowany w I Liceum Ogólnokształcącym Konkurs Humanistyczny „Scrinium”, propagujący wśród młodych ludzi uniwersalne wartości, które służą budowania własnej opartej, na humanistycznym sposobie widzenia świata, tożsamości.
Postać Profesora Stanisława Sierpowskiego jest znana mieszkańcom Leszna, mówiąc o historii naszego miasta, nie sposób nie wspomnieć jego nazwiska. Jego zaangażowanie, kompetencja i zachwyt nad historią regionu znaleźć można w pracach naukowych dotyczących Leszna i regionu, które tworzył sam lub współredagował. Bez S. Sierpowskiego i inicjatyw, które współtworzył Leszno nie byłoby tym, czym jest dziś – miastem o uzasadnionych aspiracjach akademickich i naukowych.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.