Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIX/447/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Aleksandrowi ??wigoniowi.

UCHWA?A NR XXIX/447/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Aleksandrowi ??wigoniowi.

Numer uchwa??y: 447
Numer sesji: 29
Rok: 2013UCHWAŁA NR XXIX/447/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Aleksandrowi Świgoniowi.
Na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 54 ust.1, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska

§ 1
nadaje
Panu Aleksandrowi Świgoniowi
HONOROWE OBYWATELSTWO
MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX /447/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 września2013 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Aleksandrowi Świgoniowi.
Aleksander Świgoń urodził się 26 maja 1948 roku we wsi Sokołowice. Od kwietnia 1998 roku pełnił nieprzerwanie funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Znany jest mieszkańcom miasta i regionu, jako wielki pasjonat przyrody oraz społecznik, aktywnie udzielający się na wielu forach działalności publicznej.
A. Świgoń studiował w warszawskiej Akademii Rolniczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – studia podyplomowe w zakresie technicyzacji leśnictwa ukończył w roku 1984. W roku 2003 zdobył dyplom na Akademii Rolniczej w Poznaniu – zakres studiów obejmował tematykę organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym.
W toku swojej zawodowej kariery pełnił rozliczne funkcje, był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego nr 18 Diana w Poniecu, Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie, wiceprezesem Okręgowej Rady Łowieckiej. Swoje doświadczenie zawodowe i wszechstronną wiedzę wykorzystywał również jako członek Komisji egzaminacyjnej dla nowo wstępujących do związku łowieckiego oraz działał w komisji wyceny trofeów z ramienia Lasów Państwowych. A. Świgoń był inicjatorem i organizatorem wystawy trofeów jeleni i danieli pozyskanych w poszczególnych sezonach łowieckich przez myśliwych działających na terenie ORŁ Leszno, która w latach 2004-2006 odbywała się w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa.
Z inicjatywy nadleśniczego Aleksandra Świgonia powstała pierwsza w okolicy ścieżka dydaktyczna, dzięki której każdy zainteresowany mógł w trakcie spaceru po lesie wzbogacić swoją wiedzę na temat fauny i flory otaczających Leszno lasów. W kolejnych latach, dzięki zaangażowaniu A. Świgonia powstały ścieżki zdrowia i kolejne trasy oraz punkty edukacyjne promujące wiedzę i walory okolicznych ekosystemów leśnych. Przy Nadleśnictwie Karczma Borowa stworzył Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej. Był organizatorem licznych konkursów plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży oraz Festynu „Lasom Przyjazny” w Lesznie. Wraz z Urzędem Miasta i Gminy Osieczna stworzył cieszącą się dużym zainteresowaniem platformę widokową, z której chętnie korzystają również mieszkańcy Leszna. W trakcie trwania swojej kariery zawodowej aktywnie włączał się również w działania, których efektem było powstanie wigwamu nad Jeziorem Górznickim wybudowanie stanicy myśliwskiej „Uroczysko Nadolnik”, czy utworzenie pierwszej w okolicy ścieżki do nordic walking.
Zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną A. Świgonia doceniają nie tylko mieszkańcy miasta Leszna i regionu ale zauważali i doceniali ją również przełożeni. W toku całej kariery zawodowej został on wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Kordelasem Leśnika Polskiego, Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem za zasługi w rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.