Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIX/443/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie przyj?cia stanowiska dotycz?cego poparcia inicjatywy ,,Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drog? krajow? nr 12?.

Uchwa??a Nr XXIX/443/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie przyj?cia stanowiska dotycz?cego poparcia inicjatywy ,,Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drog? krajow? nr 12?.

Numer uchwa??y: 443
Numer sesji: 29
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIX/443/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia inicjatywy ,,Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1

Mając na uwadze konieczność rozwoju gospodarczego, społecznego oraz rozbudowy i poprawy warunków komunikacyjnych i infrastrukturalnych Miasta Leszna oraz regionu Rada Miejska Leszna, popiera inicjatywę przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12 - ,,Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajowa nr 12”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/443/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia inicjatywy ,,Razem na rzecz rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12”.


Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej i Starostwo Powiatowe w Głogowie zaprosiło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Leszna, Wschowy, Szlichtyngowej, Głogowa, Polkowic i Bolesławca na konferencję w dn. 22.03.2013 r. w sprawie poparcia rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12 od granicy państwa do drogi ekspresowej S5. Podczas tej konferencji poproszono w/w jednostki samorządu terytorialnego o wsparcie powyższej inicjatywy oraz podjęcie przez Rady tych samorządów stanowisk popierającej rozbudowę korytarza w oparciu o drogę krajową nr 12.
Ustalenia z konferencji stanowią załącznik nr 1 do Uzasadnienia.
Niniejsza Uchwała jest stanowiskiem Rady Miejskiej Leszna popierającym inicjatywę w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.