Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIX/439/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie og??oszenia tekstu jednolitego uchwa??y Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

UCHWA?A NR XXIX/439/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie og??oszenia tekstu jednolitego uchwa??y Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 439
Numer sesji: 29
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXIX/439/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami)
Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 48, poz. 1014).

§ 2.
Tekst jednolity uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Załącznik do uchwały NR XXIX/439/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 września 2013 roku


OBWIESZCZENIE
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 48, poz. 1014), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXXVI/425/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2009 r. zmieniającą uchwałę nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 1, poz. 13),
2) uchwałą Nr XX/324/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 r. zmieniającą uchwałę nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4504),
3) uchwałą Nr XXVII/424/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniającą Uchwałę nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 4870).
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/439/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.

Uchwała Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna była zmieniana trzykrotnie. Posługiwanie się treścią uchwały i załącznikami do niej stało się utrudnione.
W związku z powyższym zaszła potrzeba ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – istnieje obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, jeżeli był on nowelizowany, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.


Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.