Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/489/2006

Uchwa??a nr XL/489/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/489
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

UCHWAŁA  NR  XL/489/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 października 2006 roku

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.:„Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”.

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr XXXVIII/468/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.:„Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” kwotę 476.240,00 zł zastępuje się kwotą 579.980,00 zł.

 

 

§ 2

 

Realizację projektu powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/489/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.:„Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”.

 

 

 

 

            Uchwałą nr XXXVIII/468/2006 Rada Miejska Leszna zatwierdziła projekt pn. „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” na kwotę 476.240,00 zł. W wyniku propozycji Starostwa Powiatowego w Lesznie dotyczącej przesunięcia środków z puli przewidzianej dla Starostwa Urząd Marszałkowski zwiększył środki dla Miasta Leszna do kwoty 579.980,00 zł.

Wobec powyższego przewiduje się zwiększenie ilości stypendystów do 640 osób przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty stypendium do 85 zł miesięcznie w stosunku do poprzednich założeń.

                                                  

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                  

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.