Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/488/2006

Uchwa??a nr XL/488/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/488
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

Uchwała nr XL/488/2006

 

                   Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 środków finansowych na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e  i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990r.  o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. z 2001 nr 142 p 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Rada Miejska Leszna zabezpieczy w budżecie 2007r. środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych” w kwocie 600 tys. zł, zgodnie z harmonogramem realizacji w/w zadania jeżeli otrzyma ono dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

                                                                 § 2

 

Spłata zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

                                                                 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                 Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                    Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 do Uchwały Nr XL/488/2006

 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 środków finansowych na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Miasto Leszno przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zadanie „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych        i administracyjnych”.

Zadanie dotyczyć będzie następujących obiektów:

Zespół Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a

Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jagiellońska 7

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Narutowicza 57

Gimnazjum Nr 2 ul. Narutowicza 57

Budynek administracyjny przy ul. Wałowej

 

Zadanie to zostało przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, samorządy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

 

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Leszna w roku 2007 na w/w zadania.

 

W przypadku zakwalifikowania powyższej inwestycji do realizacji będzie on dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 85%

 

W bieżącym roku wydano 104 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych, projektów technicznych itp. Koszt prac termomodernizacyjnych szacuje się na kwotę 4 mln. zł , z tego 600 tys. zł będą wynosić środki miasta.

 

 

 

Opracował:                                                                         

 

Wydział Edukacji

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.