Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/470/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/470/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/470
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/470/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn: „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” i zaciągnięcia zobowiązania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze mianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z samorządem województwa wielkopolskiego o dofinansowanie do kwoty  476.240,00 zł. projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn: „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji tej umowy w formie weksla in blanco”.

 

§ 2

 

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

    Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/470/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn: „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” i zaciągnięcia zobowiązania

 

 

 

 

            Miasto Leszno złoży wniosek do Instytucji Wdrażającej o finansowanie projektu stypendialnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Po akceptacji wniosku wymagane będzie podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a projekt umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji w przewidzianych formach.

            W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.