Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/487/2006

Uchwa??a nr XL/487/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/487
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

Uchwała Nr  XL/487/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

 w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006.

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz, art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala nowy podział środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XL/487/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

 

 

     Powiat Leszno w roku 2006 na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymał kwotę 1 175 847,00 zł.

Szczegółowego podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada Miasta Leszna Uchwałą nr XXXV434/2006r.

Częściowe przesunięcie środków finansowych dotyczy:

1)   przesunięcia kwoty 58.000,00 przeznaczonej na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

2)   przesunięcie kwoty 10.000,00 przeznaczonej na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.

Środki z rehabilitacji zawodowej proponuje się przenieść na zadanie z rehabilitacji

społecznej - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę 50.000,00 oraz turnusy rehabilitacyjne kwotę 18.000,00.

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                    

BAZON, MOPR

 

                                                                    

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2006

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                      1.175 847,00

                                                                         

 

1.zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                   14 807,00

 

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i 40                                                                                                             12.000,00

                                     

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej                242.000,00

    art.12                                                                                                        

 

5. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13                             0,00

 

6. przystosowanie stanowisk art. 26                                                                               0,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                     268.807,00

 

 

1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a              368.000,00

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedycznei środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c                            194.040,00 

 

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

    art.35a ust.1 pkt7 lit.b                                                                                          85.000,00

 

4.likwidacja barier architekt, w komunikowaniu się i technicznych

   w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych         

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.d                                                                                       260.000,00

 

 

 

Razem rehabilitacja społeczna                                                                       907.040,00

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.