Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 295/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powo??ania Komisji ds. rozpatrzenia projekt??w dotycz?cych Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwi?za?? w Edukacji

ZARZ?DZENIE NR 295/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powo??ania Komisji ds. rozpatrzenia projekt??w dotycz?cych Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwi?za?? w Edukacji


ZARZĄDZENIE NR 295/2013
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia projektów dotyczących Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz pkt 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr XI/170/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji postanawiam:

§ 1
Powołuję Komisję ds. rozpatrzenia projektów dotyczących Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji w następującym składzie:
1. Grzegorz Rusiecki- Wiceprezydent Miasta Leszna- przewodniczący Komisji
2. Lucjan Rosiak- członek Komisji- Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna
3. Ewa Glabiś- członek Komisji- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna
4. Tadeusz Feliczak- członek Komisji- Przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna
5. Kazimierz Jęcz- członek Komisji- Przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna
6. Elżbieta Mizgalska- członek Komisji- Przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna
7. Stefania Ratajczak- członek Komisji- Przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.