Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE NR 281/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powo??ania Komisji ds. przyznawania pomocy materialnej dla uczni??w i opiniuj?cej wnioski o dofinansowanie zaj?? pozalekcyjnych i pozaszkolnych, autorskich program??w nauczania oraz projekt??w edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.

ZARZ?DZENIE NR 281/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powo??ania Komisji ds. przyznawania pomocy materialnej dla uczni??w i opiniuj?cej wnioski o dofinansowanie zaj?? pozalekcyjnych i pozaszkolnych, autorskich program??w nauczania oraz projekt??w edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 4 ust. 6, § 5 ust. 6, § 6 ust. 6 i § 9 ust. 5 Uchwały nr XXVIII/427/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. poz. 4872) postanawiam:
§ 1
Powołuję Komisję ds. przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i opiniującą wnioski o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, autorskich programów nauczania oraz projektów edukacyjnych w następującym składzie:
1. Wiceprezydent Miasta Leszna
Grzegorz Rusiecki- Przewodniczący Komisji
2. Przedstawiciele Komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. edukacji:
Tadeusz Feliczak- Członek Komisji
Elżbieta Mizgalska- Członek Komisji
3. Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna
Lucjan Rosiak- członek Komisji.
§ 2
Traci moc zarządzenie nr 284/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i opiniującej wnioski o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, autorskich programów nauczania oraz projektów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.