Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/503/2006

Uchwa??a nr XLI/503/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/503
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XLI/503/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Leszna

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 22          ustawy z dnia 18 stycznia 1996  r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity  z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) oraz art.35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników                     i zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/503/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie:   zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Leszna

 

 

 

Leszczyńskie kluby sportowe od szeregu lat uzyskują znaczące sukcesy  we współzawodnictwie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku zawodniczek i zawodników w podnoszeniu  poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin. Biorąc pod uwagę ten wkład pracy, osiągnięcia sportowe oraz rolę, jaką odgrywają leszczyńscy sportowcy w promocji miasta, Rada Miejska postanowiła ufundować stypendia sportowe.

W związku z tym zachodzi potrzeba określenia zasad przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów w drodze regulaminu, który pozytywnie opiniowała Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Leszna. Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu pozwoli na wprowadzenie w życie stypendiów sportowych.

 

  

 

Opracował :

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.