Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/502/2006

Uchwa??a nr XLI/502/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/502
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XLI/502/2006

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wałbrzyskiej
                
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK"

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) , art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r, o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z  późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania wniosku o ustanowienie na terenie miasta Leszna podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

 

 

§ 2

 

Położenie i obszar nieruchomości przewidzianych do objęcia podstrefy, o której mowa w §1 określają  załącznik nr 1 i załącznik nr 2, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XLI/502/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wałbrzyskiej
                 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. Specjalna Strefa Ekonomiczna to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia podatkowego, w przypadku dużych przedsiębiorstw, może wynieść do 50% wartości inwestycji, natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw maksymalnie do 65% wartości inwestycji.

Jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK". Została ona ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 roku. Położona jest w południowo - zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Strefa ta swym zasięgiem obejmuje 16 podstref, a obszar jej stanowi 939,4260 ha.                                                  

Jednym z celów Strategii Rozwoju Leszna (Uchwała Nr XXXII/374/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r).  jest zmniejszanie poziomu bezrobocia przez zdynamizowanie lokalnej gospodarki, przyciągnięcie nowych inwestycji i budowanie podstaw do trwałego rozwoju gospodarczego. Utworzenie na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej daje możliwość lepszego wykorzystania obszaru strefy inwestycyjnej I.D.E.A. Jest sposobem na wzmocnienie wizerunku miasta atrakcyjnego dla inwestorów. Włączenie terenów miasta Leszna do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej daje inwestorom możliwość skorzystania z ulg i preferencji podatkowych – co oznacza zwiększenie liczby przedsiębiorstw inwestujących na terenie miasta. Atrakcyjne warunki dla inwestujących w strefie w połączeniu z potencjalnymi możliwościami rozwoju miasta, jego korzystnym położeniem geograficznym oraz rynkiem pracy dadzą gwarancje uzyskania przez inwestorów pożądanej dynamiki rozwoju, która zapewni budżetowi miasta wzrastające przychody, a mieszkańcom dobrze płatne miejsca pracy.

 

Opracował:

 

Wydział Promocji i Rozwoju

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.