Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/507/2006

Uchwa??a nr XLI/507/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/507
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XLI/ 507/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda CIELECKIEGO

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargę Pana Ryszarda CIELECKIEGO na Prezydenta Miasta Leszna, Dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie uznać za bezzasadną.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XLI/507/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda CIELECKIEGO.

 

 

                        W dniu 15 września 2006 roku Pan Ryszard Cielecki przekazał wszystkim radnym Rady Miejskiej Leszna skargę na Prezydenta Miasta Leszna, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz dwóch pracowników MOPR w Lesznie, w której zarzuca wyżej wymienionym lekceważenie zapisów Konstytucji i ustawy o pomocy społecznej oraz stosowania specyficznej metody nacisku psychicznego i fizycznego na skarżącego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w  obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przekazał w dniu 20 września br. skargę celem rozpoznania do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna, która podczas posiedzenia w dniu 26 września powołała ze swego składu 3 - osobowy Zespół do zbadania sprawy.

            W trakcie prac Zespołu przeprowadzono rozmowy z pracownikami MOPR w Lesznie oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

            Zespół d/s rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego w wyniku analizy uzyskanych informacji stwierdził, że asysta Straży Miejskiej podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest uzasadniona.

Zespół uznał skargę pana Ryszarda Cieleckiego za bezzasadną i wniósł o jej oddalenie.

            Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna w  dniu 17 października br. po zapoznaniu się z wynikami pracy Zespołu rozpatrującego skargę przygotowała niniejszy projekt uchwały.

 

  

 

Przygotowała:

Komisja Praworządności

i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.