Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » Zarz?dzenie Nr 246/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24 lipca 2013 w sprawie powo??ania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Dudkiewicza ubiegaj?cego si? o awans na stopie?? nauczyciela mianowanego.

Zarz?dzenie Nr 246/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24 lipca 2013 w sprawie powo??ania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Dudkiewicza ubiegaj?cego si? o awans na stopie?? nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) postanawiam:

§ 1

Powołać Komisję Egzaminacyjną dla Pana Krzysztofa Dudkiewicza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1. Lucjan Rosiak - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji,
2. Aldona Grześkowiak-Węglarz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Jolanta Andrzejewska – dyrektor Gimnazjum Nr1
4. Teresa Frączkiewicz – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej
5. Sława Maria Rodziewicz – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej
6. Piotr Gościniak – przedstawiciel związku zawodowego

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.