Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wyniki post?powa?? i przetarg??w » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSYTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego pn.: ??Remont posadzek parkietowych i schod??w w Ratuszu?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSYTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego pn.: ??Remont posadzek parkietowych i schod??w w Ratuszu?


OR – A.271.04.2013                                                                               Leszno, dnia 23 lipca 2013 roku
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSYTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont posadzek parkietowych i schodów w Ratuszu”
 
11.Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – PARKIETY Bożena Plona
                        ul. Wyszyńskiego 11/21, 18 – 300 Zambrów
                        Cena ofertowa: 46.906,67 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 – AMB PARKIETY Z.H.U. Mariusz Kaliski
                        ul. Targowa 28, 62 – 050 Mosina
                        Cena ofertowa: 47.306,13 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ofertę uznano za odrzuconą.
Przedłożony przez niniejszego Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej datowany jest na dzień 21 lipca 2013 roku, a zatem nie potwierdza warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym na dzień składania ofert, tj. na dzień 11 lipca 2013 roku.
 
Oferta Nr 3 – Zakład Usługowy Stolarstwo – Posadzkarstwo
                        Ciesielstwo – Cyklinowanie Zygmunt Galik
                        ul. Drzymały 42, 64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 46.736,15 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 4 – Paweł Galik Usługi Stolarsko – Posadzkarskie Ogólnobudowlane
                        ul. Józefa Chełmońskiego 27, 64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 49.879,26 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
22.W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Zakład Usługowy Stolarstwo – Posadzkarstwo Ciesielstwo – Cyklinowanie Zygmunt Galik ul. Drzymały 42, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                         
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Wyniki post?powa?? i przetarg??w
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Polaszek
Informację wprowadził: Dorota Polaszek
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.