Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/432/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustawienia pomnika Romanowi Maciejewskiemu w Lesznie

UCHWA?A NR XXVIII/432/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustawienia pomnika Romanowi Maciejewskiemu w Lesznie

Numer uchwa??y: 432
Numer sesji: 28
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXVIII/432/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie ustawienia pomnika Romanowi Maciejewskiemu w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
W 15 rocznicę śmierci, Rada Miejska Leszna postanawia ustawić w mieście Lesznie pomnik poświęcony Romanowi Maciejewskiemu w postaci rzeźby „Ławeczka Maciejewskiego”.

§ 2.
Wyboru projektu i szczegółowej lokalizacji pomnika dokona Prezydent Miasta Leszna po konsultacjach z Komisją Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. Odsłonięcie pomnika powinno nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/432/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie ustawienia pomnika Romanowi Maciejewskiemu w Lesznie

Rada Miejska Leszna postanawia oddać hołd Romanowi Maciejewskiemu - wielkiemu kompozytorowi związanego z Lesznem, poprzez ustawienie pomnika w postaci „Ławeczki Maciejewskiego” na leszczyńskim Rynku w 15 rocznicę jego śmierci. W ten sposób pragnie przybliżyć i spopularyzować mieszkańcom i turystom tą postać.
Urodził się 28 lutego 1910 r. w Berlinie. Jego matka Bronisława, pochodząca z Radomicka koło Leszna, przekazała mu talent i miłość do muzyki. Od 6. roku życia uczęszczał do Konserwatorium Berlińskiego im. Juliusza Sterna do klasy fortepianu prof. B. Goldenweisera. W 1919 r. rodzina Maciejewskich powróciła do Polski i osiedliła się w Lesznie. Roman Maciejewski uczęszczał do Gimnazjum im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Już jako młody chłopak, grał na organach w czasie mszy szkolnych, a także w kościele farnym. Od najmłodszych lat interesował się muzyką chóralną. Hrabia Krzysztof Mielżyński, kiedy usłyszał chór harcerzy, którym dyrygował Roman Maciejewski zachwycił się młodym dyrygentem i ufundował mu stałe stypendium na kształcenie muzyczne. Maciejewski zapisał się do Konserwatorium Poznańskiego do klasy fortepianu profesora Bohdana Zalewskiego.
W Poznaniu miał okazję spotkać wybitnego specjalistę z muzyki chóralnej profesora Stanisława Wiechowicza. Mając szesnaście lat kierował z powodzeniem Kołem Oratoryjnym, w zastępstwie Wiechowicza.
Po tych doświadczeniach z chórem, powierzono mu samodzielne kierownictwo chóru im. Stanisława Moniuszki. Z chórem tym dał kilka koncertów dla Polonii w Niemczech. Roman Maciejewski interesował się też tańcem. Akompaniował tancerzom, pisał dla nich muzykę, a także opracowywał materiały choreograficzne.
Po uzyskaniu dyplomu w klasie fortepianu, zapisał się do Akademii Muzycznej w Warszawie. Rozpoczął studia kompozytorskie u profesora Kazimierza Sikorskiego. W Warszawie Maciejewski uważany był za jednego z przedstawicieli młodej generacji kompozytorów. Pod duchowym wpływem Karola Szymanowskiego, podnosili nowoczesną muzykę polską do poziomu europejskiego. Uznany za prowodyra strajku studentów, którzy stanęli w obronie zdymisjonowanego rektora Akademii Karola Szymanowskiego, został relegowany z uczelni. Przykry incydent nie zakończył jego kariery.
Koncertował po Bałkanach, wykonując swoje kompozycje. Po powrocie do kraju w 1934 r. otrzymał od ministra Józefa Becka stypendium na wyjazd do Paryża. W Paryżu pogłębiał swoje studia u Nadii Boulanger. Poznał wielu znakomitych kompozytorów. Bywał u państwa Rubinsteinów, spotykał się z Szymanowskim.
Rok 1938 spędził w Anglii, gdzie pisał muzykę do przedstawień słynnego choreografa Kurta Joosa.
W Szwecji nawiązał współpracę z reżyserem Ingmarem Bergmanen. Pisał muzykę do przedstawień teatralnych słynnego reżysera. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu kontakt z ojczyzną. Z dala od kraju i toczącej się tam wojny, zrodził się pomysł na wielkie dzieło „Requiem", któremu poświęcił kilkanaście lat pracy.

Jego dalsza droga wiodła ze Szwecji, przez Szkocję do Kalifornii, do której udał się w 1951 r. na zaproszenie Artura Rubinsteina. W Los Angeles przyjął posadę organisty w polskim kościele parafialnym.
W 1959 r. przyjechał do kraju z partyturą „Requiem", a rok później dyrygował swoim dziełem w Filharmonii Narodowej podczas „Jesieni Warszawskiej". Po koncercie wrócił do Los Angeles, gdzie założył chór mieszany „Roman Choir", z którym koncertował po całej Kalifornii.
W 1975 r. - Hollywoodzka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Rogera Wagnera wykonała „Requiem" w „Musie Center" w Los Angeles. Dzięki sukcesowi „Requiem" -Maciejewski otrzymywał wiele propozycji. Jednak tym szumem wokół swojej osoby czuł się znużony. Postanowił opuścić Amerykę i udał się na Wyspy Kanaryjskie.
W 1976 r. przyjechał do Polski i odwiedził Leszno. Trafił na czas śmierci swojej matki, którą odprowadził na leszczyński cmentarz.
Kolejne lata spędził w Goteborgu w Szwecji. Tam też zmarł 30 kwietnia 1998 r.
Kompozytor nie promował swojej twórczości, toteż nie była ona znana szerszej publiczności. Dopiero w 1995 r. - do Polski dotarło ponad 100 utworów w rękopisach, a wśród nich znalazło się: ok. 40 mazurków, 10 innych utworów fortepianowych, 25 transkrypcji klasyki na dwa fortepiany, kilka utworów kameralnych i kilka orkiestrowych, 5 mszy na chór mieszany z organami, ilustracje teatralne, kilkanaście kompozycji oryginalnych.
Środowisko muzyczne Leszna stara się upowszechnić dorobek kompozytora. W 1997 r. z inicjatywy brata Romana Maciejewskiego - Wojciecha, powstało Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego. Wspólnie starają się przybliżyć muzykę leszczynianina społeczeństwu, organizując koncerty. Od 1999 r. Towarzystwo organizuje Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, który popularyzuje muzykę klasyczną, ale też muzykę swojego patrona. W Festiwalach biorą udział absolwenci, uczniowie i nauczyciele leszczyńskiej szkoły muzycznej. Wojciech Maciejewski przekazał Towarzystwu pamiątki po artyście, które zdeponowane zostały w Miejskiej Bibliotece Publicznej jako ekspozycja - Gabinet Romana Maciejewskiego.
We wrześniu 2003 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Lesznie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury o nadanie szkole imienia Romana Maciejewskiego. W związku z tym szkoła od kilku lat przybliża muzykę i sylwetkę Romana Maciejewskiego swoim uczniom, a także środowisku - organizując koncerty.

Radni wnioskodawcy:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Radni RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.