Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.: ??Wykonanie w formule ??zaprojektuj i wybuduj? dokumentacji budowlanej i rob??t budowlanych oraz zakup i monta?? wyposa??enia dla zadania pn.: Budowa nowej siedziby Szko??y Podstawowej nr 4 w Lesznie ?? etap I: sala sportowa z zespo??em boisk i elementami infrastruktury technicznej?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.: ??Wykonanie w formule ??zaprojektuj i wybuduj? dokumentacji budowlanej i rob??t budowlanych oraz zakup i monta?? wyposa??enia dla zadania pn.: Budowa nowej siedziby Szko??y Podstawowej nr 4 w Lesznie ?? etap I: sala sportowa z zespo??em boisk i elementami infrastruktury technicznej?


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn.: Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie – etap I: sala sportowa z zespołem boisk i elementami infrastruktury technicznej”

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena brutto
1
Exalo Drilling S.A.
 Oddział „Diament” w Zielonej Górze
ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra
7.775.302,32 zł
2
RAWBUD RAWICZ Sp. Z o.o.
Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz
7.295.130,00 zł
3
Przedsiębiorstwo Budowlane „KONTRAKT”
Pawlak, Wosiek Sp. J.
Wilkowice, ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa
6.600.000,00 zł
4
Konsorcjum – TOMPOL / KALDO
Lider Konsorcjum: Tomasz Kurpisz – Firma TOMBUD
ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno
Partner Konsorcjum: Tomasz Kozłowski – Firma TOMBUD
ul. Ludowa 2A, 64-100 Leszno
Partner Konsorcjum: Paweł Jędraś – Agencja Budowlana KALDO
ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno
5.490.000,00 zł
5
Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno
5.968.940,90 zł


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił:

Wybrać ofertę złożoną przez Konsorcjum – TOMPOL / KALDO:
- Lider Konsorcjum: Tomasz Kurpisz – Firma TOMBUD, ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno
- Partnerzy Konsorcjum:
• Tomasz Kozłowski – Firma TOMBUD, ul. Ludowa 2A, 64-100 Leszno
• Paweł Jędraś – Agencja Budowlana KALDO, ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno
z ceną ofertową 5.490.000,00 zł brutto.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.