Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.: ??Roboty budowlane wyko??czeniowe polegaj?ce na dostawie i monta??u balustrad i por?czy w przej??ciu podziemnym pod Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie?.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.: ??Roboty budowlane wyko??czeniowe polegaj?ce na dostawie i monta??u balustrad i por?czy w przej??ciu podziemnym pod Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie?.


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Roboty budowlane wykończeniowe polegające na dostawie i montażu balustrad i poręczy w przejściu podziemnym pod Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

01

Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard Wielebski

Ul. Dąbrowskiego 3b

64-100 Leszno

164.959,16

02

D&K Technology Sp. z o.o.

Wróżewy 37

63-700 Krotoszyn

182.397,09

 

 

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił:

Wybrać ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard Wielebski
Ul. Dąbrowskiego 3b
64-100 Leszno z ceną ofertową 164.959,16 zł brutto.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2013-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.