Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Dyrektor Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, og??asza przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? obrabiarek

Dyrektor Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, og??asza przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? obrabiarek

Data publikacji: 21-05-2013
Termin sk??adania ofert: ---

SPRZEDAŻ OBRABIAREK
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
1.Tokarka uniwersalna TUC 50x1500, nr fabr. 11251,rok bud. 1964, cena wywoławcza: 5100,00 zł.
2.Tokarka uniwersalna TUD - 40/50, nr fabr. 14248, rok bud. 1977, cena wywoławcza: 4200,00 zł
3.Tokarka uniwersalna TUD - 40/50, nr fabr. 22616, rok bud. 1976, cena wywoławcza: 4900,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74. (pokój nauczycielski)
Obrabiarki można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Centrum, Kształcenia Praktycznego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie CKP wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej każdej obrabiarki oddzielnie, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2013 roku do godziny 14.00. Zaklejone koperty z napisem „oferta w przetargu na obrabiarki — nie otwierać”  z oferowanymi cenami zakupu należy składać osobiście w sekretariacie CKP w terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku do godziny 14.00
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeśli nabywca wyłoniony w przetargu nie dokona wpłaty oferowanej ceny w wyznaczonym terminie. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone z kasy CKP niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Oferentowi, którego oferta została wybrana, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, to sprzedawca postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi ofertami.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej 7 dni po zakończeniu przetargu.
Informuje się również, że w przypadku braku ofert na przedmiotowe obrabiarki odbędzie się w tym samym dniu, tj. 12 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 przetarg ustny (licytacja) przedstawionych do licytacji obrabiarek po cenie wywoławczej ustanowionej przez sprzedającego. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Waldemar Niemczyk i Kazimierz Jęcz, tel. (0-65) 529-94-37 (38) w godzinach 8.00-14.00.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Kazimierz J?cz
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2013-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.