Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII/414/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazj??w prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwod??w.

Uchwa??a Nr XXVII/414/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazj??w prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwod??w.

Numer uchwa??y: 414
Numer sesji: 27
Rok: 2013


Uchwała Nr XXVII/414/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwodów.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwodów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 32, poz. 650) wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie :
„ § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto:
Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, pl. Jana Amosa Komeńskiego1 Gimnazjum Nr 2 im. Ireny Sendler w Lesznie, ul. Gabriela Narutowicza 57 Gimnazjum Nr 3 w Lesznie, ul. 1 Maja 1
Gimnazjum Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45
Gimnazjum Nr 6 w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10
Gimnazjum Nr 7 im. Jana Pawła II w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1
Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab
Gimnazjum Nr 9 w Lesznie, ul. Stanisława Szczepanowskiego14”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w § 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
3) Treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwodów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2013 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/414/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Nr VIII/91/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Leszno oraz ustalenia granic ich obwodów.Zmiana sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów wynika z przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy.
Zmiana granic obwodów przewiduje przyłączenie ulic: por. Wacława Andrzejewskiego, Grunwaldzka od 1-115 i od 2-64, gen. Ludwika Mierosławskiego, Racławicka, Henryka Sienkiewicza, 17 Stycznia do nr 31 i do nr 64, Ułańska , por. Leona Włodarczaka do Gimnazjum Nr 1; ulic: mjr. Hubala, Maksymiliana Jackowskiego, Bolesława Karpińskiego, Sylwestra Machnikowskiego, Franciszka Dzierżykraja Morawskiego, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, 55 Pułku Piechoty, Rondo Sybiraków, Jana Sobieskiego, 17 Stycznia od nr 33 i od nr 66, dr. Bronisława Świderskiego, płk. Władysława Wiecierzyńskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Parkowa, Osiedle Józefa Sułkowskiego, Zygmunta Starego, Garażowa do Gimnazjum Nr 7 w Lesznie.
Ponadto do obwodów poszczególnych gimnazjów włączono ulice powstałe po 1999 roku położone w rejonie ich obwodów.Opracował :

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.