Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr XXVII/409/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2013 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

UCHWA?A nr XXVII/409/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2013 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

Numer uchwa??y: 409
Numer sesji: 27
Rok: 2013UCHWAŁA nr XXVII/409/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2013 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna dotacji celowej w formie pomocy finansowej, Województwu Wielkopolskiemu, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/409/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2013 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w szpitalu. Borykający się z dużymi trudnościami finansowymi Wojewódzki Szpital Zespolony nie jest w stanie dokonać z własnych środków zadań inwestycyjnych, dlatego też mając na względzie dobro mieszkańców i osób z okolicznych powiatów postanowiono przekazać dotację celową w formie pomocy finansowej na rzecz ww. placówki.Opracował:
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.