Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa boiska do pi??ki no??nej wraz z instalacj? o??wietleniem p??yty boiska, na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie przy al. Jana Paw??a II nr 10.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa boiska do pi??ki no??nej wraz z instalacj? o??wietleniem p??yty boiska, na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie przy al. Jana Paw??a II nr 10.


                                                                      
            Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na budowę boiska do piłki nożnej wraz z instalacją oświetlenia płyty boiska, na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 10, jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez wykonawców:
1. Na wykonanie pierwszej części zamówienia:
    „Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 10.
           
            Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska
            64-100 Leszno, ul. Wilkońskiego 18
            Cena oferty: 460 498,36  zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie 1 części zamówienia wraz z ceną:
L.p.
Wykonawca
cena brutto
zł.
Przyznana punktacja 
1.
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”
Marian Andrzejewski
43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7
 
619 741,99
 
74,3
2.
SODEX   Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Dworcowa 22
62-002 Suchy Las
 
587 940,01
 
78,3
3.
Konsorcjum Firm
1. Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. - lider
     05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38
2. Panorama II Sp. z o.o. – partner
     81-605 Gdynia, ul Słoneczna 73             
 
528 461,35
 
87,1
4.
„NOVA SPORT” Sp. z o.o.
71-637 Szczecin, ul. Firlika 20         
563 474,54
Oferta odrzucona
5.
„EVERSPORT” Sp. z o.o.
01-934 Warszawa, Arkuszowa 39             
664 846,60
69,3
6.
“BELLSPORT”   Grzegorz Leszczyński
41-923 Bytom, ul. Hutnicza 9
589 613,77
78,1
7.
Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych “TARTAN”
85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27             
 
629 425,49
 
73,2
8.
Budownictwo Ogólne i Przemysłowe Ryszard Król
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Spółdzielcza 10          
589 223,74
78,2
9.
Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska
64-100 Leszno, ul. Wilkońskiego 18
460 498,36
100,0
10.
Jacek Malepszy Firma Usługowo-Handlowa
64-100 Leszno, ul. Gronowska 35
533 745,99
86,3
11.
MATEJKO DEVELOPMENT    Sp. z o.o.
61-160 Poznań / Czapury, ul. Poznańska 99
584 372,45
78,8
 
 
 
Zamawiający odrzucił ofertę złożona przez wykonawcę:
„NOVA SPORT” Sp. z o.o.
71-637 Szczecin, ul. Firlika 20  
Z powodu błędu w obliczeniu ceny.     
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca zastosował do obliczenia ceny stawkę 22 % podatku od towarów i usług, a obecnie obowiązuje stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.
Uzasadnienie prawne:
Art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
2. Na wykonanie drugiej części zamówienia:
 
„Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia płyty boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy al. Jana Pawła II nr 10.”  
 
            Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne
            64-100 Leszno, ul. Drzymały 27
            Cena oferty: 38 736,46 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie 2 części zamówienia wraz z ceną :
L.p.
Firma
cena brutto
zł.
Przyznana punktacja
1.
Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Krzysztof Ostrowski
77-400 Złotów, ul. Jeziorna 59
 
46 198,39
 
83,8
2.
SODEX   Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Dworcowa 22
62-002 Suchy Las
 
83 640,00
 
46,3
3.
“BELLSPORT”   Grzegorz Leszczyński
41-923 Bytom, ul. Hutnicza 9
62 210,77
62,3
4.
Budownictwo Ogólne i Przemysłowe Ryszard Król
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Spółdzielcza 10
51 205,05
75,6
5.
Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska
64-100 Leszno, ul. Wilkowskiego 18
46 555,60
83,2
6.
MATEJKO DEVELOPMENT    Sp. z o.o.
61-160 Poznań / Czapary,   ul. Poznańska 99
47 996,45
80,7
7.
Henryk Kaźmierowski  Instalatorstwo Elektryczne,
64-100 Leszno, ul. Drzymały 27  
38 736,46
100,0
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2013-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.