Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wydaniu decyzji decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn. ??Budowa stacji obs??ugi ??rodk??w transportu z myjni? i stacj? kontroli pojazd??w, zlokalizowanej w Lesznie przy ul. 1 Maja na dzia??kach o nr ewidencyjnych 34/2, 34/9 i 34/10?.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn. ??Budowa stacji obs??ugi ??rodk??w transportu z myjni? i stacj? kontroli pojazd??w, zlokalizowanej w Lesznie przy ul. 1 Maja na dzia??kach o nr ewidencyjnych 34/2, 34/9 i 34/10?.

Numer dokumentu: GK-O.6220.12.2012
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam,
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji obsługi środków transportu z myjnią i stacją kontroli pojazdów, zlokalizowanej
w Lesznie przy ul. 1 Maja na działkach o nr ewidencyjnych 34/2, 34/9 i 34/10”.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest firma Ryszard Prais, Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa, ul. Okrężna 31, 64-100 Leszno.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.

Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2013-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.