Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA ULICY KETLINGA W LESZNIE (OD UL. JURANDA DO UL. WITOLDA Z ??CZNIKIEM DO UL. OBRO??C??W ZBARA??A) WRAZ Z BUDOW? O??WIETLENIA ULICZNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA O??WIETLENIA ULICZNEGO W UL. OBRO??C??W ZBARA??A?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA ULICY KETLINGA W LESZNIE (OD UL. JURANDA DO UL. WITOLDA Z ??CZNIKIEM DO UL. OBRO??C??W ZBARA??A) WRAZ Z BUDOW? O??WIETLENIA ULICZNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA O??WIETLENIA ULICZNEGO W UL. OBRO??C??W ZBARA??A?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Ketlinga w Lesznie (od ul. Juranda do ul. Witolda z łącznikiem do ul. Obrońców Zbaraża) wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ul. Obrońców Zbaraża”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe "DROGTRANZ" Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra

535 660,53 zł

2

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe "PRA-MAS" S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

 503 379,29 zł

3

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

498 565,56 zł

4

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno 

508 710,66zł

5

PUB "BRUKPOL" S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

542 148,46zł

6

PW "TWARDY" Anna i Gabriel Twardy Sp. J., Sierakowo ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

629 818,28zł


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ofertową 498 565,56 zł brutto.
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Odrzucić ofertę Wykonawcy: PW "TWARDY" Anna i Gabriel Twardy Sp. J., Sierakowo ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Według zapisów SIWZ cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego. W związku z tym wraz z ofertą należało złożyć kosztorys ofertowy. Wykonawca nie spełnił tego warunku, wobec tego jego oferta została odrzucona.

3. Wykluczyć wykonawców:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe "DROGTRANZ" Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra;
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe "PRA-MAS" S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno;
Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno;
PUB "BRUKPOL" S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp uznać ich oferty za odrzucone.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Pietrzak
Informację wprowadził: Katarzyna Pietrzak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.