Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb ustalenia op??aty adiacenckiej z tytu??u podzia??u nieruchomo??ci oraz ustalenia jednorazowej op??aty planistycznej z tytu??u wzrostu warto??ci nieruchomo??ci spowodowanego uchwaleniem lub zmian? planu miejscowego?

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb ustalenia op??aty adiacenckiej z tytu??u podzia??u nieruchomo??ci oraz ustalenia jednorazowej op??aty planistycznej z tytu??u wzrostu warto??ci nieruchomo??ci spowodowanego uchwaleniem lub zmian? planu miejscowego?


Rok: 2012

Urząd Miasta Leszna


Zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do części zamówienia:

Część IV: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie do 30 nowo wydzielonych działek

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest
Irena Jakubiak, 64-100 Leszno, ul. Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 1 045,50 zł

Część V: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie powyżej 30 nowo wydzielonych działek

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest:
Irena Jakubiak, 64-100 Leszno, ul. Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 1 476,00 zł

Część VI: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb - za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest:
Irena Jakubiak, 64-100 Leszno, ul. Os. Wieniawa 59/3

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 147,60 zł

Część IX: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą
Irena Jakubiak, 64-100 Leszno, Os. Wieniawa 59/3 

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 799,50 zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2013-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.