Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb: 1.zbycia oraz nabycia nieruchomo??ci na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa, 2.sprzeda??y gruntu na rzecz jego u??ytkownika wieczystego oraz dla celu przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci gruntu, 3.aktualizacji op??aty rocznej z tytu??u u??ytkowania wieczystego, 4.ustalenia op??aty adiacenckiej.

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb: 1.zbycia oraz nabycia nieruchomo??ci na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa, 2.sprzeda??y gruntu na rzecz jego u??ytkownika wieczystego oraz dla celu przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci gruntu, 3.aktualizacji op??aty rocznej z tytu??u u??ytkowania wieczystego, 4.ustalenia op??aty adiacenckiej.


Rok: 2013

Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że zostały zawarte umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb:

Część I -
zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Państwa,

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma

Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami
Technologiczno – Konstrukcyjne Grażyna Bąk – Horała,
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 218,94 zł


Część II - sprzedaży gruntu stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,

Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami
Technologiczno – Konstrukcyjne Grażyna Bąk – Horała,
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 146,37 zł


Część III - aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Leszna lub Skarbu Państwa,

PERITO Sp. z o.o. ,
ul. Szamarzewskiego 17/15
60-514 Poznań

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 145,00 zł

- Część VII -
na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się do 10 nieruchomości

Biuro Techniczne REMABUD
Renata Makowska
64-100 Leszno, ul. Karasia 4

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 147,60 zł

- Część VIII -
na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się powyżej 10 nieruchomości

Biuro Techniczne REMABUD
Renata Makowska
64-100 Leszno, ul. Karasia 4

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 123,00 zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2013-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.