Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXV/399/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Zbigniewowi Mockowi

UCHWA?A NR XXV/399/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Zbigniewowi Mockowi

Numer uchwa??y: 399
Numer sesji: 25
Rok: 2013UCHWAŁA NR XXV/399/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Zbigniewowi Mockowi


§ 1
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


nadaje
Panu Zbigniewowi Mockowi
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/399/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Zbigniewowi Mockowi
Pan Zbigniew Mocek urodził się 6 marca 1943 roku w Bukówcu Górnym, jednak całe swoje życie zawodowe i osobiste związał z Lesznem. Wykształcenie zdobył w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej, a później pogłębił je na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji oświaty.
W toku kariery zawodowej przeszedł wiele szczebli zawodowego awansu. Rozpoczynał pracę, w połowie lat 60 ubiegłego wieku, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, w latach 71-75 pełnił z zaangażowaniem funkcję podinspektora i wizytatora w Wydziale Oświaty i Wychowania Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie, potem pracował również na podobnym stanowisku w kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. Był również przez ponad 13 lat dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych, a od 2003 roku pełni funkcję Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Pracując w różnych miejscach i pełniąc różne stanowiska zawsze dawał się poznać jako znakomity organizator, który potrafił spoglądać na trudne sprawy nie jako na problemy, ale na okazję do tego, by rozwiązując je tworzyć pozytywne wartości. Z. Mocek odnosił w swoim życiu zawodowym wiele sukcesów, zarówno w bezpośredniej pracy wychowawczej i pedagogicznej z młodzieżą - zwłaszcza w zakresie innowacyjnej pracy dydaktycznej – organizując pierwsze w województwie leszczyńskim obozy specjalistyczne: żeglarskie, hippiczne czy szybowcowe.
Pan Mocek aktywnie dbał o poprawę warunków mieszkaniowych nauczycieli powiatu leszczyńskiego. Był zaangażowany w budowę domów nauczyciela (około 70 mieszkań, 6 domów nauczyciela) w Rydzynie, Włoszakowicach, Kaczkowie, Osiecznej, Drobninie. W latach 1986 - 1990 uczestniczył w realizacji programu ministerialnego, w wyniku którego w regionie wybudowano ponad 40 szkół. Kanclerz Mocek miał również swój osobisty udział w powstaniu Klub Nauczyciela w Lesznie (budynek Szkoły Podstawowej Nr 1) oraz wybudowaniu ośrodka wypoczynkowego dla Leszczyńskiej Komendy Chorągwi – nad jeziorem w Lginiu. Inicjował również rozpoczęcie budowy szkolnego basenu pływackiego przy Szkole Podstawowej Nr 7, dzięki któremu dziś uczniowie kończący szkoły podstawowe w naszym mieście umieją pływać. Z. Mocek był również zaangażowany w powstanie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz pierwszej publicznej uczelni wyższej działającej w Lesznie – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jana Amosa Komeńskiego.
Dbanie o materialną bazę dla rozwoju leszczyńskiego szkolnictwa nie było jedyną formą działania, jaką w swoim zawodowym życiu przejawiał Pan Zbigniew Mocek. Działania w zakresie bazy lokalowej stanowiły podstawę do tego, by realizować możliwe jak najnowocześniejsze i najefektywniejsze formy pracy dydaktycznej z młodymi ludźmi. Kanclerz Mocek uczestniczył w dostosowywaniu programów nauczania przedmiotów zawodowych w Liceum Ekonomicznym w Lesznie do transformacji gospodarczej w 1990 roku; był zaangażowany w opracowanie 22 autorskich programów nauczania przygotowywanych przez nauczycieli Liceum Ekonomicznego w Lesznie, a zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów i Urząd Rady Ministrów. Był odpowiedzialny za stwarzanie warunków do nowoczesnego nauczania przedmiotów zawodowych (pracownie informatyczne, gastronomiczne, pisania na maszynie, pracownia: przedsiębiorstwo symulacyjne), co znajdowało wyraz w wysokim poziomie nauczania.
Pan Zbigniew Mocek pomimo pełnego zaangażowania w działalność zawodową znajdował również czas na to by działać w różnego rodzaju organizacjach: jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, KS Unia Leszno, KS Polonia 1912, Klubu Myśli Obywatelskiej w Lesznie oraz Klubu Miłośników Muzeum Regionalnego w Lesznie; jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Rydzyńskiego Fundacji im. T. Łopuszańskiego, Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ.
Jego pracę zawodową oraz osiągnięcia na niwie społecznej doceniano wielokrotnie przyznając różnego rodzaju wyróżnienia i medale w tym miedzy innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal KEN, Medal za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej, Medal za zasługi Woj. Leszczyńskiego, „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Medal im. J. A. Komeńskiego, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I i II stopnia.
Zbigniew Mocek obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy zawodowej.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.