Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyj?cia stanowiska z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.

U C H W A ? A Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyj?cia stanowiska z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.

Numer uchwa??y: 388
Numer sesji: 23
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXIII/388/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego 1863 r.


Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1
Stanowisko Rady Miejskiej Leszna
z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863-1864 było największym i najtragiczniejszym zrywem narodowym w XIX wieku, a zarazem ostatnim aktem wspólnego wystąpienia wielu narodów I Rzeczypospolitej w celu odrodzenia Polski i odzyskania jej niepodległości. Stało się ono ważnym etapem w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa i przyszłego niepodległego Państwa Polskiego.

Znaczący wkład w organizację i przebieg Powstania Styczniowego wnieśli Wielkopolanie tworząc komitety wsparcia oraz czynnie uczestnicząc w działaniach zbrojnych, a także zaopatrując powstańców w broń, żywność i środki finansowe.

Rada Miejska Leszna, w związku ze 150 rocznicą wybuchu Powstania 1863 roku, wyraża najwyższy szacunek i oddaje cześć wszystkim poległym i zmarłym Powstańcom, którzy z ogromnym patriotyzmem, bohaterstwem i poświęceniem brali udział, wspomagali i ponosili największe ofiary w organizacji i walkach powstańczych w latach 1863-1864.

Równocześnie Rada apeluje do Prezydenta Miasta Leszna, dyrekcji szkół, bibliotek, ośrodków kultury i innych instytucji życia kulturalnego i oświatowego, a także organizacji społecznych o godne upamiętnienie i uczczenie rocznicy wybuchu Powstania.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego 1863 r.

W 2013 roku przypada 150 rocznica powstania styczniowego, największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku. Zainicjowała je niewielka grupa konspiratorów, jednakże w krótkim czasie przekształciło się ono w ruch masowy, w który w różnej formie zaangażowały się szerokie rzesze społeczeństwa polskiego w trzech zaborach.
Powstanie trwało blisko szesnaście miesięcy. Było ono rezultatem polskich dążeń narodowo-wyzwoleńczych i miało ogromny wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków. Przypomniało również społeczności europejskiej o sprawie polskiej, że Polacy są gotowi, przy sprzyjających warunkach międzynarodowych, zbrojnie upominać się o swoje prawo do wolności narodowej i państwowej.
Z perspektywy historii można ocenić, iż powstanie styczniowe nie mogło zakończyć się sukcesem. Jednak sami powstańcy powinni stać się dla nas ideałem zapału, ofiarności, pasji i determinacji na rzecz sprawy niepodległości. Patrząc na postawę kolejnych pokoleń Polaków, którzy podejmowali walkę o sprawę narodową, można zauważyć, iż inspiracją dla nich byli właśnie powstańcy styczniowi 1863 roku.
Doceniając rangę 150 rocznicy powstania styczniowego - 3 sierpnia 2012 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2013 – „Rokiem Powstania Styczniowego”.
Senatorowie Polscy zapasali w niej miedzy innymi:
„Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku. [...] Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności”.
Z kolei Sejm RP w dniu 4 stycznia 2013 r. przyjął uchwałę w tej sprawie o następującej treści:
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd żołnierzom Powstania Styczniowego, przywódcom i współpracownikom Rządu Narodowego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddać cześć tym, którzy odegrali ogromną rolę w walce o wolność, tworząc organizacyjne i finansowe zaplecze dla działalności niepodległościowej i powstańczej”.

Równocześnie Rada Miejska Leszna, uznając wagę tej rocznicy, przyjmuje w ślad za Senatem i Sejmem RP niniejszą chwałę.

Radni inicjatorzy:
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Klub Radnych PiS
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.